Lokomotywa Zmian to projekt, w którym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Centrum Wolontariatu i Volunteer Center Tysvær wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego w firmach.

Od pewnego czasu wolontariat pracowniczy i działania CSR-owe (społeczna odpowiedzialność biznesu, z ang. corporate social responsibility) w firmach i instytucjach rozwijają się bardzo dynamicznie. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwiać pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej z zakresu działań społecznych i tworzyć przestrzeń do refleksji i wymiany doświadczeń wokół wolontariatu. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od lat wspiera ludzi w realizacji własnych działań.

W programie Lokomotywa Zmian Towarzystwo dzieli się doświadczeniem inkubowania projektów społecznych i autorskimi metodami pracy z ludźmi. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Dzięki niemu zrealizowano działania przygotowane przez wolontariuszy w wieku 55+. Były to m.in.:

  • Bądź aktywny w każdym wieku — propozycja skierowana do pracowników urzędu miasta oraz ich rodzin, zachęcająca do aktywnego wypoczynku poprzez nordic walking. W działanie zaangażowano PTTK;
  • Historia osobista — projekt, w którym wolontariusz w ramach wolontariatu pracowniczego, wspólnie z działem edukacji Teatru TR Warszawa, dzięki teatralnej pracy warsztatowej, przygotowuje z uczestnikami warsztatów opowieść o swojej osobistej historii.

Zrealizowano też projekt Ja i komputer. Dzięki zachowaniu zasad ergonomii ma się poprawić komfort pracy uczniów przy komputerze w szkole i w domu. Efektem projektu są filmy i prezentacje przedstawiające przykłady ćwiczeń, zabaw ruchowych do wykonania w przerwach między lekcjami, prawidłową pozycję i sposób pracy ucznia przy komputerze, oraz rozwiązania, które mogą zoptymalizować stanowisko pracy ucznia zarówno w domu, jak i w szkole.