Od 2017 r. Muzeum Warszawy prowadzi projekt Warszawa dla średniozaawansowanych, który przybliża obcokrajowcom uczącym się języka polskiego historię i kulturę stolicy, a przez to zaprasza ich do integracji ze społecznością Warszawy.

Natomiast młodym Polakom muzeum proponuje poznawanie stolicy w językach obcych. Trudno jednak zgłębiać kulturę danego kraju bez opanowania jego języka i odwrotnie — wyzwaniem jest nauka języka bez kulturowego kontekstu. Dlatego też muzeum stworzyło zajęcia językowe prowadzone bezpośrednio na wystawie, w oparciu o oryginalne eksponaty muzealne.

W czasie lekcji studenci wcielają się w gości muzeum, czytelników muzealnej biblioteki, klientów kawiarni czy sklepiku z książkami i pamiątkami. Czytają przygotowane i oryginalne teksty o Warszawie, rozwiązują zadania, quizy i zagadki, uczą się leksyki związanej z miastem, kulturą i sztuką, poznają nowe i powtarzają znane im już zagadnienia gramatyczne, przełamują bariery komunikacyjne i upewniają się, że zdobywanie informacji w środowisku obcojęzycznym wcale nie musi być skomplikowane. Uczestnicy zajęć dobrze się bawią, jednocześnie rozwijając twórcze myślenie i wrażliwość estetyczną.

Jest to ciekawe doświadczenie również dla samego Muzeum Warszawy. Dzięki zajęciom z obcokrajowcami pracownicy poznają ich punkt widzenia oraz interpretację historii i kultury stolicy, często odmienną od naszej własnej. Ta wymiana pozwala spojrzeć na znane tematy z zupełnie innej perspektywy.