Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. Każdego roku odbywa się w nim 2500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk kultury.

W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Instytucja buduje swój program zarówno w oparciu o sprawdzone formy wyrazu (m.in. koncerty, spektakle, wystawy sztuki), jak i prowadząc eksperymenty artystyczne, realizując nowe działania, często o charakterze site-specific.

Poszukiwaniom tym służy także program rezydencji artystycznych. Istniejące w ramach instytucji Centrum Praktyk Edukacyjnych ma na celu tworzenie i wdrażanie nowych metod i narzędzi edukacji oraz inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji szkolnej.