Wiejskie Kluby Tańca, o których można poczytać m.in. na stronie Akademii Kolberga, organizują zabawy taneczne dawnej mody z udziałem najznakomitszych muzykantów okolicy. Zabawy odbywają się we wsiach, których mieszkańcy nadal pamiętają dawną muzykę, a tęsknotę za nią przekuwają na działania przywracające ją do życia. Odbywają się najczęściej w remizach i świetlicach, w których dawniej zwykła grać muzyka.

Bilet na zabawy, zgodnie ze zwyczajem, jest zawsze w przyjaznej cenie. Na miejscu można pokrzepić się frykasami wiejskich gospodyń, a dla przyjezdnych zorganizowane są noclegi w podstawowym turystycznym standardzie.

Wiejskie Kluby Tańca to przedsięwzięcie w większości oparte na wolontariacie. Wpływy ze sprzedaży biletów przeznaczone są na opłacenie muzykantów. Organizatorami i koordynatorami Wiejskich Klubów Tańca są mieszkańcy wsi, w których działają — są wśród nich sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, członkowie kapel i zespołów oraz strażacy. Zadaniem ekipy Akademii Kolberga jest dokumentacja, promocja i wsparcie doradcze rozrastającej się z roku na rok sieci klubów.

Aby trafić na zabawę, należy śledzić informacje o aktywności klubów zamieszczane na Facebooku. Z kolei, aby założyć Wiejski Klub Tańca w swojej wsi, należy mieszkać w okolicy, w której wciąż nie brakuje osób grających zapomniane melodie. Ważne jest też, by było gdzie zorganizować zabawę. Do tego wciąż najlepiej nadają się świetlice i remizy.