TR Warszawa to teatr otwarty na nowe prądy artystyczne, a także teatr transparentny pod względem organizacyjnym i finansowym. W strategii rozwoju zespołu TR Warszawa wśród najważniejszych celów do osiągnięcia zapisane zostały także transparentne zasady ustalania budżetów i wynagrodzeń.

Realizując obowiązek jawności i otwartości publicznej instytucji kultury, obok statutu z misją społeczną, przyjętej przez teatr koncepcji programowo-organizacyjnej, TR Warszawa publikuje na swojej stronie internetowej także najważniejsze dokumenty, regulujące pracę teatru: kontrakt dyrektorki teatru, strukturę organizacyjną, politykę ustalania wynagrodzeń twórców i twórczyń pracujących przy produkcjach spektakli i wydarzeń artystycznych, a także zarządzenia w sprawie wyjazdów służbowych i planowania kalendarza pracy artystycznej. Na stronie internetowej teatru w zakładce „statut oraz dokumenty organizacyjno-finansowe” sukcesywnie dodawane będą kolejne wypracowane przez zespół TR Warszawa dokumenty. Zespół wierzy, że zainicjowane przez niego działania przyczynią się do budowania dobrych praktyk i realizacji misji publicznej teatru.

Pozostaje tylko brać przykład z tak cennej inicjatywy!