Pod hasłem: Odkryj Swój Skarb Narodowe Centrum Kultury pod koniec ubiegłego roku zrealizowało konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej. Jego celem była promocja inicjatyw edukacyjno-kulturalnych ukazujących „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców).

Do konkursu można było zgłaszać inicjatywy, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi: lokalnych zabytków oraz dziedzictwa przyrodniczego, twórczości miejscowych artystów, lokalnych gwar i dialektów, a także historii rodzinnych i społecznych, odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo i tym podobne.
Inicjatywy mogły mieć różnorodne formy, jak np. zwiedzanie, zajęcia edukacyjne, gawęda, publiczne odczyty, tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią, obrzędy świeckie i religijne, nagrania i pokazy filmów, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.

Spośród 203 wniosków wybrano 20 inicjatyw, które znajdą się w Lokalnych Inspiracjach — publikacji elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział w konkursie projekty. Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego — Klub Nowodworski organizujący Dzień Osadnika, drugie Fundacja Inicjatywa B odpowiedzialna za Bibliotekę Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów, a trzecie Fundacja Stara Droga za Szkołę Suki Biłgorajskiej — Mistrz Tradycji.