Do połowy wakacji w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę poświęconą średniowiecznym witrażom.

Cud światła gromadzi witraże z polskich kolekcji muzealnych i prywatnych oraz z kościołów i klasztorów.

Na ekspozycji prezentowane są między innymi wybrane witraże z Kościoła Mariackiego umieszczone na co dzień wysoko w oknach za ołtarzem Wita Stwosza — to wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się im dokładniej, dostrzec to, co umyka, gdy zwiedzamy samą świątynię. Na wystawie można ponadto zobaczyć dzieła malarstwa tablicowego, hafty, złotnictwo, dokumenty, rysunki, projekty przeszkleń.

Wiele z tych eksponatów nigdy dotąd nie było prezentowane publiczności. Niektóre z nich w ostatnich latach poddano badaniom i pieczołowitej konserwacji na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Merytoryczne opracowanie wystawy powiązane jest z projektem naukowym realizowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.