Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, opiekujące się między innymi Bramą Poznania, wybrało na rok 2020 nietypową, ale jakże ważną ideę #DziedzictwoDlaKlimatu.

Podobno dyskusja o wyborze właśnie tej ścieżki tematycznej trwała w zespole przez kilka miesięcy, pracownicy zastanawiali się, czy instytucja kultury, której działaniem statutowym jest lokalne dziedzictwo kulturowe, może zabierać głos w dyskusji na temat globalnych zmian klimatycznych. Dość szybko jednak początkowe wahanie przerodziło się w absolutne przekonanie, że instytucja wręcz musi zaangażować się w proces wspierania działań mitygacyjnych i adaptacyjnych związanych z globalnym ociepleniem. To etyczne zobowiązanie w myśl społecznej odpowiedzialności instytucji kultury za powierzone jej opiece dziedzictwo. Realizacja postulatów #DziedzictwoDlaKlimatu przybrała formę dwutorowego planu działania, którego istotę została zawarta w manifeście. Pracownicy uznali, że skutecznym sposobem kształtowania postaw proekologicznych jest dawanie dobrego przykładu i tak oto powstał zielony dekalog CTK TRAKT oraz manifest.

Wykorzystując wiedzę, pasję, przestrzeń i zasoby, zaplanowany został roczny program wydarzeń edukacyjnych, wystawienniczych i turystycznych.