Od kilku lat, w czasie wakacji ożywają podwórka najuboższych katowickich dzielnic. Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy oraz Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek realizują w nich działania społeczno-edukacyjno-kulturalne, stawiając na jak najszersze otwarcie i udostępnienie kultury.

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, szczególnie mieszkańców, którzy funkcjonują w społecznościach wykluczonych, niemających kontaktu z kulturą, w tym z teatrem.

W tym celu stowarzyszenie podejmuje współpracę m.in. z lokalnymi ośrodkami kultury i pomocy społecznej. Twórcy zachęcają do wspólnych działań, zbierają historie, proponują przygotowanie spektaklu lub filmu, wraz z całą oprawą artystyczną. Chcą być zapraszani na podwórka i place, realizują swoje działania jak najbliżej mieszkańców. Przez ostatnie lata projekt był bezpłatny, finansowany z dotacji MKiDN.