Wraz z wprowadzeniem EKO-Paktu dla Łodzi, łódzkie instytucje kultury mają obowiązek wdrożenia ekologicznych rozwiązań w codzienną działalność.

Te, które obecnie prowadzą remonty lub są kompleksowo zmieniane (jak np. Poleski Ośrodek Sztuki), powinny uwzględnić energooszczędne oświetlenie, uszczelnienie okien i ścian w celu zmniejszenia strat energii czy takiego konstruowania hydrauliki budynku, aby maksymalnie ograniczyć zużycie wody. Rekomendacje i wzory działań proekologicznych w celu oszczędzania wody i energii otrzymują także pracownicy w ramach dokumentacji dobrych praktyk.

W związku z epidemią koronawirusa ogromną wagę przykłada się także do segregacji śmieci, w tym szczególności — maseczek i rękawiczek, które, jeśli nie ma wyznaczonego, oddzielnego miejsca, powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Kompleksowe, ekologiczne działania instytucji kultury podzielone są na trzy filary: budowlano-remontowe, merytoryczne (związane z działalnością poszczególnych instytucji) oraz działania wewnętrzne, skoncentrowane na wzroście świadomości i edukacji ekologicznej wśród pracowników instytucji kultury.