Krakowskie Muzeum Etnograficzne przygotowało samoobsługową grę miejską. Zachęca ona zwiedzających do podróży w czasie i przestrzeni przez siedem wieków (pod)krakowskiego Kazimierza.

Gra składa się z dwunastu zadań i związanych z nimi miejsc. To okruchy wspomnień, zdjęcia i stare plany. Echa wielkiej historii i ślady codziennych wyborów kolejnych pokoleń mieszkańców. A wszystko to zapisane w przebiegu ulic, murach domów, wyglądzie pozornie znanych miejsc. Materiały niezbędne do wzięcia udziału w grze można kupić w kasie Muzeum Etnograficznego. W zestawie znajduje się 13 kart: 12 zadań, których poprawne rozwiązanie pozwoli na odszyfrowanie hasła znajdującego się na ostatniej z kart. Nie ma limitu osób ani określonego czasu na rozwiązanie zadań.

Po wykonaniu całości można wrócić do kasy muzeum, podać odszyfrowane hasło i odebrać nagrodę, którą jest karta wolnego wstępu do muzeum ważna do końca 2020 r.