Teatru Rozrywki w Chorzowie prowadzi projekt edukacyjny szkoła teatru. Macierzysty projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Podczas zajęć twórcy starają się przybliżyć uczestnikom lekcji teatralnych tajniki języka scenicznego. Dążą do tego, by uczestnicy spojrzeli na teatr jako sumę sztuk, sztukę zespołową, miejsce spotkania i dialogu. Program lekcji teatralnych szkoły teatru opracowali teoretycy i praktycy teatru, przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają charakter otwarty, interaktywny.

Poprzez zderzenie różnych form prezentacji — pokazów, projekcji, fragmentów spektakli — oraz poglądów, opinii, teorii i praktyk teatralnych młodzi widzowie mogą odkryć bogactwo form współczesnego teatru.

Dopełnieniem szkoły teatru stała się szkoła teatru dla nauczycieli przygotowana wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Ideą powołania do życia Szkoły Teatru Dla Nauczycieli była chęć stworzenia w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem oraz połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej szkoły z pasją.

Przed teatrem ogrom pracy, ale w przyszłości te działania z pewnością zaowocują widownią wypełnioną świadomymi, aktywnymi widzami.