Prof. Dorota Simonides, polska folklorystka z Wrocławia, zebrała i opublikowała Opolskie legendy i bajki.

Ich akcja rozgrywa się nie tylko w odległym bajkowym „hen, hen, za siedmioma górami, za lasami”, lecz także w dwudziestu kilku konkretnych miejscowościach, do dziś istniejących na Śląsku Opolskim, m.in. w Opolu, Oleśnie czy Nysie. Legendy i bajki prezentują czytelnikom ważną część opolskiego dziedzictwa kulturowego i powinny szczególnie zainteresować mieszkańców tych miejscowości.