Szkoła widzenia to program badawczo-edukacyjno-artystyczny, który zrealizowano w latach 2013–2019 w Muzeum Fotografii w Krakowie. Program poświęcono zjawiskom związanym z szeroko rozumianym postrzeganiem rzeczywistości, a także tworzeniem obrazów i ich dekodowaniem.

Jego celem było uświadomienie odbiorcom specyfiki zmysłu wzroku — jako najważniejszego źródła pozyskiwania informacji zewnętrznych — oraz jego powiązań z pracą mózgu.

Założeniem programu była interdyscyplinarność, łącząca optykę, psychologię, antropologię kultury oraz specjalistyczną wiedzę ze świata technologii.

Projekt obejmował kilka korespondujących ze sobą elementów: stronę internetową zawierającą zestaw gier i zabaw, warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych i środowisk oraz publikację książkową. W 2016 r. w ramach tego programu w Muzeum Fotografii w Krakowie zorganizowano wystawę My(d)lenie oczu, która była wyrazem refleksji współczesnych artystów na temat widzenia i percepcji. Ekspozycję pomyślano jako wędrówkę przez liczne pułapki percepcyjne, które dostarczyły zwiedzającym dużo dobrej zabawy, a jednocześnie były inspiracją do przemyśleń nad postrzeganiem zewnętrznego świata.

Za projekt edukacyjny Szkoła widzenia Muzeum Fotografii w Krakowie otrzymało w 2016 r. wyróżnienie w kategorii edukacja w 36. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla, a wystawa My(d)lenie oczu w 2018 r. — nagrodę główną w kategorii edukacja w 38. edycji tego konkursu.