To przygotowane przez Fundację Tres internetowe repozytorium, w którym odnaleźć można nagrania i filmy do nauki mazurków z repertuaru wiejskich skrzypków z centralnej Polski.

Maciej Filipczuk, Mateusz Kowalski i Marcin Lorenc, uczniowie wiejskich mistrzów dawnej mazurkowej muzyki, w przystępny sposób (w formie lekcji video) pokazują, na co zwrócić uwagę, rozpoczynając przygodę z muzyką tradycyjną.

Ta muzyka, pozornie prosta, przekazywana przez pokolenia metodą mistrz — uczeń, składa się z wielu elementów wykraczających poza możliwości zapisu nutowego. Stąd pomysł, by stworzyć filmy instruktażowe.

Jak mówi pomysłodawca projektu, Maciej Filipczuk: (…) przed nami zadanie uświadomienia sobie wielości wariantów, wielości stylów gry, odkrywania bardzo specyficznych sposobów artykulacji, smyczkowania, indywidualnych barw poszczególnych skrzypków. (…) Nie pozostając jednak obojętnym na potrzebę popularyzowania muzyki ludowej, pomyślałem, że sposobem na to, by nie zgubić niuansów i zachować w jakimś stopniu sposób naturalnego przekazu tej muzyki, jest nagranie lekcji, w których dajemy swój komentarz, pokazujemy, jak różnorodnie może brzmieć nasza muzyka.