W styczniu br. zakończył się 6-tygodniowy, bezpłatny kurs internetowy Archipelag Pokoleń realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji.

Kurs dotyczył współpracy międzypokoleniowej i został przygotowany przez polskich i zagranicznych ekspertów. Skierowany do edukatorów i animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, składał się z 6 modułów zawierających zróżnicowane materiały: krótkie filmy, artykuły, rysunki, infografiki itp. Każda z części wiązała się też z jakimś zadaniem do wykonania, a jego wynikami można było podzielić się z innymi kursantami w grupie na Facebooku.

Szkolenie pozwalało: poznać różnego rodzaju metody i ćwiczenia pomocne w pracy z międzypokoleniową grupą, nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. gdy na spotkaniu zapada krępująca cisza, włączyć w swoją pracę nowe technologie.

Zapowiadane są kolejne edycje kursu, warto więc śledzić stronę kursu Archipelag Pokoleń.