Projekt Be brave — młodzi w kulturze, który realizuje Teatr Nowy — Proxima, skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 16 lat, mieszkającej na terenach zagrożonych marginalizacją, o ograniczonym dostępie do kultury. Projekt realizowany jest od 2014 r.

Inicjatywa obejmuje jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem, m.in. cyklami warsztatów, mentoringiem, działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. Przyczynia się do rozwoju osobistego młodych ludzi, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych. Poprzez realizowane wspólnie z młodzieżą działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje ich do aktywności kulturotwórczej, a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska.

Do tej pory zrealizowano 140 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym 112 warsztatów i 13 lokalnych akcji społecznych, w których uczestniczyło przeszło 5000 osób. W 2020 r. zrealizowano 7. edycję projektu, w ramach której powstał m.in. film. Udział w nim wzięła wspaniała grupa młodych ludzi ze Szkoły Podstawowej w Turzy.

To historia dziewczyn, które trafiają do Kobiecej Akademii Perfekcji, Usłużności i Taktu i wcale nie zamierzają być ani usłużne, ani perfekcyjne, ani taktowne.

.