Krakowska Fundacja Między Uszami pomaga dzieciom i młodzieży niesłyszącej. Jej głównym celem jest rozwój edukacji skierowanej do osób niesłyszących oraz propagowanie wiedzy o inwalidztwie słuchu.

Fundacja tworzy nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniające proces nauki. Innowacyjne rozwiązania edukacyjne mają pomóc w poszerzeniu kanałów komunikacji osobom niesłyszącym, jednak ich funkcjonalność pozwala też na przybliżenie problematyki związanej z głuchotą wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Ambicją fundacji jest także promocja kultury głuchych i większa integracja niesłyszących w społeczeństwie poprzez pokazywanie osobom słyszącym, jak wymagający, ale także jak fascynujący potrafi być świat bez dźwięków. W ubiegłym roku fundacja zrealizowała projekt Leksykon malarzy polskich XIX i XX wieku w PJM.

Celem projektu było opracowanie w polskim język migowym (PJM) leksykonu najważniejszych malarzy polskich przełomu XIX i XX w. Przedstawia on życie artystów, których twórczość przyczyniła się do udokumentowania realiów epoki, w której żyli, albo ilustrowała doniosłe momenty z historii Polski.

Powstałe w wyniku realizacji projektu materiały edukacyjne w PJM mogą być wykorzystane podczas lekcji języka polskiego, historii czy wiedzy o kulturze lub jako materiał do samodzielnej nauki. Będą dwujęzyczne: prezentowane w PJM, z opcją napisów w języku polskim.

Więcej na stronie Fundacji Między Uszami.