Niezależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej, można śmiało założyć, że w tym roku królować będą wydarzenia plenerowe. Bardzo ciekawy cykl proponuje Fundacja Inqubator Teatralny, która realizuje projekt Tu Teatr Bytom Piknik.

W jego ramach odbywają się pokazy spektakli i warsztaty teatralne w wybranych dzielnicach Bytomia. Elementem łączącym wszystkie odsłony cyklu jest pojawianie się sztuki w przestrzeni miasta.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Bytom. Spektakle, które zostaną pokazane jej mieszkańcom, wybierane są w formie konkursu. Każdy z teatrów zakwalifikowanych do drugiego etapu przeglądu wystąpi przed publicznością oraz otrzyma honorarium w wysokości 2000 zł brutto. Przegląd adresowany jest do teatrów nieinstytucjonalnych, prywatnych, stowarzyszeń, fundacji i grup działających nieformalnie. Co ciekawe, jury społeczne, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Zagłębia z Sosnowca oraz Fundacji Inqubator Teatralny, zwraca uwagę na grupę odbiorców danego spektaklu.

W ubiegłym roku jeden ze spektakli został zaprezentowany na osiedlu domków jednorodzinnych. Po pokazie mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach teatralno-cyrkowych. Wydarzenie odbywało się w udostępnionym przez właścicieli jednego z domów ogrodzie. Mieszkańcy osiedla brali udział w przygotowaniu wydarzenia, co pozwoliło im się zintegrować.