Krakowski Małopolski Instytut Kultury od lat współtworzy grupa wolontariuszy, którzy realizują różnorodne, często bardzo złożone i ambitne zadania.

W ubiegłym roku było to aż 27 osób, które przygotowywały zajęcia dla młodzieży, projektowały pomoce edukacyjne, prowadziły badania, pozyskiwały licencje, dokumentowały, przygotowywały transkrypcje i pozyskiwały materiały. Wolontariusze MIK-u występowali na konferencjach i byli zaangażowani we współpracę międzynarodową. Z takiego współdziałania wynika ogromna siła, z której warto czerpać.