Muzeum Guggenheima to muzeum sztuki współczesnej, które powstało w 1997 r. jako jeden z pomysłów władz na wyciągnięcie Bilbao z kryzysu i umieszczenie go na mapie interesujących miejsc w Hiszpanii. To pomysł, który znakomicie się sprawdził.

Poza wystawami i licznymi, różnorodnymi działaniami edukacyjnymi, muzeum postawiło sobie za cel także działalność społeczną, tworząc programy mające na celu przybliżenie sztuki i muzeum wszystkim ludziom, przekształcając ekspresję plastyczną w element integrujący i łączący.

Wśród programów znalazły się cykl zajęć prowadzonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla podopiecznych szpitali, a także specjalne oprowadzania dla grup o specjalnych potrzebach.

Ciekawym pomysłem są spotkania dla seniorów — wolontariusze muzeum jeżdżą do domów seniora po to, by porozmawiać — w miarę możliwości o sztuce, ale jeśli jest potrzeba, to również o tym, czego w danym momencie oczekuje rozmówca.