W Operze Bałtyckiej w Gdańsku w ramach muzycznych spotkań dla najmłodszych dzieci wykreowano postacie: PomposoWielki Dur — duet Strażników Muzyki, który już kolejny sezon teatralny odkrywa sekrety tej instytucji.

Stają się oni przewodnikami, którzy przeżywają w operze różne przygody, rozmawiają z muzykami i pracownikami, poznają muzykę z różnych krańców świata, ale też szukają jej w najbliższym otoczeniu. Zajęcia muzyczne z ich udziałem — odcinki poświęcone różnym tajnikom muzyki są dostępne także online.

Na stronie internetowej opery można także pobrać i rozwiązać w domu przygotowane przez te postacie zadania. Wiosenne zagadki uczą najmłodszych rozpoznawać wiosenne kwiaty oraz szukać muzyki w swoim otoczeniu przez obserwację i rozpoznawanie śpiewu różnych rodzimych ptaków.