Teatr Lalek Banialuka jest jednym z najstarszych teatrów lalkowych. Poza spektaklami dla dzieci i dorosłych realizuje także różnorodne warsztaty. Ciekawym i w ciekawy sposób nawiązującym do ważkich dziś tematów projektem są warsztaty ekologiczno-teatralne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych.

Warsztaty mają za zadanie w sposób teatralny, działając na wyobraźnię przy pomocy najprostszych środków (materiał, papier), poszerzyć wiedzę na temat zjawisk przyrody, sposobu jej oddziaływania na ludzi i otoczenie. Zadania teatralne i zabawy mają na celu rozwijanie i kształtowanie indywidualnego sposobu myślenia, jak i współdziałania w grupie. Warsztaty mogą być przeprowadzone niezależnie lub jako dopełnienie spektaklu teatralnego.