Muzeum Gdańska — z przerwami wynikającymi z obostrzeń pandemicznych — realizuje zajęcia wyjazdowe do szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych, świetlic terapeutycznych, placówek przyszpitalnych, centrów lokalnych itp.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego oraz ułatwienie dostępu do kultury i angażowanie grup zagrożonych wykluczeniem.

W ten sposób te placówki, których podopieczni nie mają szansy wziąć udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie oddziałów Muzeum Gdańska, objęte są aktualną ofertą muzealną (warsztaty, lekcje muzealne, pogadanki itp.).

Zajęcia projektowane są uniwersalnie, tak by nikt nie czuł się wykluczony z grupy.

Prowadzą je osoby, które przykładają ogromną wagę do dostępności przedsięwzięcia dla środowisk zagrożonych wykluczeniem i z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oraz realizowaniu programów edukacyjnych przeznaczonych dla osób o zróżnicowanych potrzebach poznawczych.