Wspomniane już Centrum Kultury w Lublinie troszczy się nie tylko o najmłodszych. Także i dorośli mają swój „plac zabaw”, choć w nieco innym wymiarze.

Taką funkcję pełni w pewnym sensie wirydarz Centrum Kultury w Lublinie, a więc wewnętrzny, wypełniony zielenią plac. To tu w sezonie letnim organizowany jest Centralny Plac Zabaw, a więc przestrzeń spotkania, warsztatów, koncertów, przedstawień — wydarzeń tworzonych dla i z mieszkańcami. Jest to miejsce i odpoczynku, i działania.

Animatorzy przygotowują propozycje zadań skierowanych, co ważne, głównie dla dorosłych.