Brama Poznania od połowy maja do końca sierpnia zaprasza rodziny z dziećmi na grę miejską opartą o poznańskie legendy.

Uczestnicy gry — dzieci w wieku od 6 do 10 lat i ich opiekunowie — mogą poznać m.in. króla kruków, krawca z Chwaliszewa, piekarza, który wymyślił najsłynniejsze w mieście rogale. Wytyczona na Starym Mieście trasa kulturowa, wiodąc odbiorcę po jego placach, ulicach, kościołach i kamienicach, prowadzi go do miejsc-symboli związanych z poznańskimi legendami.

Wspólnie wędrując i rozwiązując zagadki, ma on możliwość nie tylko inaczej spojrzeć na znane z pozoru miejsca, ale też i odkryć legendę jako żywą opowieść.

Spacer odbywa się z pomocą folderu — mapy i gry miejskiej. Po wykonaniu wszystkich zadań i przejściu całego szlaku na uczestników czeka książka Koziołki, rury i czarcie ogony z dziesięcioma napisanymi na nowo poznańskimi legendami, którą można odebrać w Bramie Poznania.

Dodatkowe informacje i wydruki można znaleźć na stronie Szlak legend.