Od 2018 r. Centrum Kultury w Lublinie, w okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym prowadzi chyba jedyny w Polsce przygodowy plac zabaw dla dzieci.

Idea Rezerwatu czerpie z definicji zabawy jako swobodnych działań dzieci. Dorośli zakładają rezerwat, ale to dzieci go kształtują — zgodnie z zasadami Pajdokracji. O tym, w co i na jakich zasadach bawią się dzieci w rezerwacie, decydują one same. Rezerwatowy zespół dba, aby dzieciakom niczego nie zabrakło, a grupa Playworkerów czuwa nad tym, żeby w zabawie nikt nie przeszkadzał.

Dzieci mogą swobodnie budować własną rzeczywistość. Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7‒15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7. roku życia z opiekunami).

W ścisłym rezerwacie obowiązuje Kodeks Honorowy oparty na zasadach wzajemnego szacunku. Dzieci mają dostęp do materiałów i narzędzi, z których budują i ozdabiają instalacje, bazy i wieże. Wszystkie powstałe obiekty są dziełem dzieci i przedmiotem ich kreatywnej zabawy. Na terenie rezerwatu nie ma gotowych, katalogowych rozwiązań. Strefa buforowa jest ogólnodostępna dla rodziców/opiekunów z młodszymi dziećmi, na które czeka błotna kuchnia i ścieżka sensoryczna.