Jeszcze do końca września w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi można oglądać wystawę Ziemscy — Niebiescy prezentującą wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i w dawnej grafice dewocyjnej.

To ciekawy przegląd świętych patronów, którzy są integralną częścią ludowej pobożności i są specjalistami w różnych życiowych sprawach. Święty Andrzej i święta Katarzyna pomagają znaleźć godziwego współmałżonka. Święty Antoni Wielki czuwa nad przydomowym bydłem, a święty Błażej opiekuje się bolącym gardłem.

Wystawa jest próbą ukazania fenomenu ikonosfery, w której żyli mieszkańcy dawnej wsi — otoczeni obrazami i rzeźbami świętych patronów. Zrekonstruowana przestrzeń katolickiego „świętego kąta” oraz prawosławnego „pięknego kąta” ukazuje naturalny kontekst funkcjonowania wizerunków niebiańskich orędowników w przestrzeni domu.

Współczesną odsłonę tego zjawiska przedstawiają rzeźby świętych autorstwa Jerzego Soremskiego — artysty zrzeszonego w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Przedstawienia świętych patronów jego autorstwa podejmują współcześnie dialog z dawną plastyką chłopską, wykazują przy tym twórcze, świeże i oryginalne podejście do tematu. Na wystawie można też usłyszeć pieśni o świętych patronach pochodzące ze śpiewnika ks. Siedleckiego w wykonaniu Kapeli Fedaków.