Zamek Cieszyn wspólnie z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie oraz Cieszyńskim Kołem PTTK od maja do końca września organizował w soboty spacery po mieście.

Każde spotkanie trwało około 3 godzin i rozpoczynało się przed Punktem Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn.

Spacery były tematyczne, poświęcone samemu zamkowi, ale także cieszyńskiemu rzemiosłu, roślinom (pomnikom przyrody i ziołom) oraz zabytkom, świątyniom czy cmentarzom. Prowadzącymi byli zarówno pracownicy instytucji kultury, jak i lokalni przewodnicy i badacze.

W ten sposób mieszkańcy mieli niezwykłą możliwość odkrywać swoje miasto i poznawać jego tajemnice.