Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa prezentuje zdigitalizowane zbiory bibliotek publicznych i kolekcji prywatnych tego regionu, gromadzi wiele archiwalnych zdjęć bibliotek, opowieści i ciekawostek.

Jedną z najnowszych kolekcji jest wirtualna wystawa przygotowana z okazji 70-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz nowej odsłony WMBC — Design w bibliotece: sztuka użytkowa okresu PRL w regionalnych zbiorach WMBC. Inspiracją do utworzenia wystawy na temat sztuki użytkowej w bibliotekach publicznych okresu powojennego były zachowane do dziś i umieszczone w zasobach cyfrowych archiwalne zdjęcia placówek z Warmii i Mazur.

Dla regionalnych historyków i badaczy są one wyjątkowo cennym źródłem informacji. Dla znawców sztuki fotografii — doskonałym dokumentem. Wielu natomiast zaciekawią, a jeszcze innych oczarują unikatowym klimatem okresu PRL.

Co ciekawe, tę cyfrową wystawę zaprojektowano w programie Canva — ogólnodostępnym, intuicyjnym programie graficznym. Prezentacja jest czytelna, przejrzysta, świetnie wymyślona i opisana. Wystawę można obejrzeć na stronie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.