Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej im. Stanisławy i Czesława Czyżewskich działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2013 r.

Projekt realizowany jest przy współudziale Gminy Police, miasta Eggesin i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde. Ośrodek prężnie współpracuje z Nadleśnictwem Trzebież, a także z instytucjami i organizacjami na pograniczu polsko-niemieckim. TOEE jest włączone do transgranicznej Sieci Atrakcji Pomerania.

Główną ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i przyrodzie, a także szeroko rozumianych naukach ścisłych. Oferta warsztatowa dopasowana jest do każdej grupy wiekowej, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych salach dydaktycznych, takich jak: Ekosystem, Zjawiska atmosferyczne, Plastyczna, Laboratoryjna oraz OZE — poświęcona odnawialnym źródłom energii. Zebrane w ośrodku urządzenia i eksponaty pozwalają zwiedzającym na realizację eksperymentów i doświadczania świata — na przykład w tunelu aerodynamicznym można sprawdzić, jak niszczycielską siłą jest wiatr.

Dodatkowo wokół ośrodka postała specjalna aleja nauki oraz ogród dydaktyczny. Tu faktycznie można uczyć się poprzez zabawę.