Archiwum Społeczne wsi Głogoczów to autentyczna inicjatywa społeczna. Prowadzone jest przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich. W archiwum gromadzone są zbiory archiwalne mieszkańców, lokalnych organizacji oraz instytucji.

Samo stowarzyszenie jest organizacją pozarządową wywodzącą się z Koła Gospodyń Wiejskich i podtrzymującą jego tradycje. Stowarzyszenie organizuje lokalne wydarzenia, wparcie edukacyjne dla lokalnej społeczności, uczestniczy w uroczystościach religijnych.

Zaczątkiem archiwum stały się kroniki KGW, swoiste kompendium wiedzy o Głogoczowie. Impulsem do działania było powstałe w 2020 r. Centrum Archiwistyki Społecznej, które stworzyło i udostępniło narzędzie w postaci Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA). Dzięki temu członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich mogły zacząć działać.

Na początek na stronie archiwum pojawiły się archiwalne zdjęcia i wywiady, następnie skany kroniki. Praca nad poszerzeniem i uzupełnieniem archiwum trwa nadal, członkinie zachęcają mieszkańców do dzielenia się swoimi opowieściami.