Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach to miejsce otwarte na pomysły mieszkańców. W ramach programu Dom Kultury+ 2020 Inicjatywy lokalne finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, MDK zrealizował 5 inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców.

Były to: przedstawienie interaktywno-muzyczne o tematyce ekologicznej przygotowane wspólnie z mieszkańcami (z powodu pandemii zaprezentowane w sieci), warsztaty tańca z ogniem o jakże trafnym tytule „Rozpal w sobie pasję” zakończone piknikiem integracyjnym wraz z pokazem ogniowym, warsztat i wernisaż „Wewnętrzna Bogini” dla kobiet powyżej 18. roku życia obejmujące całodzienne wykłady, wspólne działania i rozmowy oraz finałową sesję fotograficzną, której efekty przedstawiono podczas wernisażu.

Co ważne, organizatorki „Wewnętrznej Bogini” postanowiły organizować podobne wydarzenia w formie stałych zajęć, składając nawet do Urzędu Miasta Katowic wniosek o finansowanie swojego projektu w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Ostatni z projektów „Zostań odkrywcą” zakładał inscenizacje dotyczące powstań śląskich. Ostatecznie z powodu obostrzeń jego forma uległa zmianie — jedno wspólne działanie zamieniono na pracę w małych grupach, której efekty złożyły się następnie na jedną opowieść filmową.