W ubiegłym roku Centrum Kultury Gminy Biskupice zrealizowało projekt Razem możemy więcej, dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury.

Składał się on z pięciu inicjatyw. Jedna z nich to Warsztat kulturalny — cykl spotkań z zakresu rzemiosła ludowego, ceramiki i fotografii. Jego motywem przewodnim było przeprowadzenie warsztatów rzemiosła ludowego oraz twórcze działania z zakresu edukacji regionalnej i kulturowej. Każdy z warsztatów poprzedzono prelekcją związaną z kulturą i tradycją regionu, a po każdym ze spotkań przygotowano wystawę online.

Natomiast inicjatywa Ocal od zapomnienia! Dziedzictwo kulturowo-historyczne Gminy Biskupice składała się z dwóch elementów.

Pierwszym były wywiady historyczno-biograficzne z najstarszymi mieszkańcami gminy. Zdobyte materiały (stare fotografie) i nabyta wiedza pozwoliły na utrwalenie wspomnień związanych z wydarzeniami, zwyczajami, obyczajami, kulturą i historią regionu, a także pozwoliły na upowszechnienie kultury i podtrzymanie zanikającej tradycji. Drugim elementem była wystawa online dostępna na stronie internetowej i portalach społecznościowych Centrum Kultury Gminy Biskupice.

Z pozoru proste działania mają w sobie ogromną siłę.