Zmiana — teraz! to strategiczny program międzynarodowy Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza realizowany w latach 2020–2023 w ramach programu Erasmus Plus Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

Jego celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (często odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających także przeobrażenia, które zajdą w środowisku teatralnym po pandemii.

W ramach programu Zmiana — teraz! w koprodukcji z teatrem TR Warszawa powstał m.in.: spektakl Klub w reżyserii Weroniki Szczawińskiej będący efektem oddolnej inicjatywy studentek roku dyplomowego w Akademii Teatralnej. Przedstawienie bazuje na reportażu Klubben szwedzkiej autorki Matildy Voss Gustavsson (opublikowanym w Polsce pod tytułem Klub. Seksskandal w komitecie noblowskim), przyjmując konwencję elitarnego spotkania (stało się ono wielogłosem o przemocy w rzekomo „elitarnych” środowiskach kultury, nadużyciach związanych z władzą i betonowym patriarchatem).

Spektakl był rezultatem pozahierarchicznej współpracy i dialogu między studentkami, pozostałymi twórczyniami oraz pracowniczkami i pracownikami uczelni. Kolektywna praca doceniona została przez jury festiwalu Boska Komedia. W 2021 r. Klub otrzymał aż dwie nagrody dla zespołu aktorskiego: za „trud włożony w przedstawienie sytuacji kobiet we współczesnym świecie artystycznym” oraz za „przekazanie ważnego artystyczno-politycznego manifestu”.