Instytucje kultury włączyły się w pomoc Ukrainie na różne sposoby — stały się punktami informacyjnymi, organizują zbiórki, a przede wszystkim realizują warsztaty i oprowadzania oraz przygotowują materiały edukacyjne dla uchodźców. Oto kilka pomysłów.

Festiwal Kinolub z Rzeszowa przygotował dla najmłodszych dzieci z Ukrainy filmowe pasmo bajek. Udostępnia je bezpłatnie rodzinom, ośrodkom pomocy, punktom recepcyjnym, świetlicom oraz zainteresowanym instytucjom. Bajki nie posiadają dialogów, są neutralne kulturowo, odpowiednie dla dzieci w wieku 2–6 lat. Na pasmo składa się 15 krótkich filmów.

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza dzieci na animacje w języku polskim i ukraińskim. Zajęcia odbywają się w weekendy w przestrzeni edukacyjnej. Na dzieci czekają nowe atrakcje i więcej miejsca do zabawy oraz edukatorka, która posługuje się językiem polskim i ukraińskim. Muzeum wprowadziło też bezpłatny wstęp dla wszystkich uciekających przed wojną oraz osób im towarzyszących.

Staromiejski Dom KulturyMiasto Stołeczne Warszawa ogłosiło Program stypendialny dla twórczyń i twórców w zagrożeniu. Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5000 złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Staromiejskiego Domu Kultury.

Muzeum Górnośląskie przygotowało warsztaty dla rodzin uciekających przed wojną. Zajęcia dla dzieci tłumaczone są na język ukraiński, a wstęp jest wolny. Wraz z dzieciakami możemy poznać tajemnice świata przyrody. Muzeum przygotowało też oprowadzanie po wystawie stałej w ukraińskiej wersji językowej oraz dwujęzyczne grafiki promocyjne.

Z myślą o dzieciach, które stanowią liczną grupę wśród uchodźców z objętej wojną Ukrainy, aby choć na chwilę pomóc oderwać im się od dramatycznych wydarzeń ostatnich dni, ogólnopolska sieć kin Helios proponuje bezpłatne seanse w języku ukraińskim.

Z kolei w legionowskiej Poczytalni we wtorki i czwartki odbywają się spotkania integracyjne. Dorośli mogą miło spędzić czas przy herbacie czy kawie, a dla dzieci i młodzieży przygotowane są gry i zabawy.