W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie od dwóch lat funkcjonuje ogród sensoryczny. Inwestycję, wartą ponad 800 000 zł, zrealizowano w ramach projektu Muzea otwarte — rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Ogród sensoryczny w wygiełzowskim skansenie jest ogólnie dostępny, a każdy z jego elementów można dotknąć i obejrzeć z bliska. Powstał on głównie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami — wszystkie napisy wykonano dodatkowo metodą brajlowską i można poruszać się po nim na wózkach. Całość zaprojektowano tak, aby możliwe było bliższe poznanie świata, dokładne jego obejrzenie, poczucie, odczytanie… Dlatego wyposażenie i rośliny są bezpieczne dla odbiorców.

Ogród podzielono na wzajemnie uzupełniające się przestrzenie, przygotowane specjalnie dla węchu, słuchu czy dotyku. Tworzą one atrakcyjną przestrzeń ogrodową, a jednocześnie spełniają funkcję edukacyjną, nawiązując do tradycji podstawowych materiałów i budulców, takich jak kamień, wiklina, glina i drewno. Chętni mogą skorzystać z warsztatów garncarskich i pod fachową opieką nauczyć się używać tradycyjnego koła garncarskiego lub jego prostszej, elektrycznej wersji, a wykonane przez siebie dzbanki i kubki mogą wypalić w piecu garncarskim.