A co z najmłodszymi dziećmi, przyszłymi uczniami? Na oryginalny pomysł wpadli pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W wybrane dni tygodnia prowadzone są tu konsultacje przeznaczone dla nauczycieli przedszkolnych, którzy chcieliby samodzielnie przyjść z grupą najmłodszych dzieci w wieku do 4 lat do muzeum (instytucja prowadzi lekcje muzealne wyłącznie dla dzieci od 5. roku życia).

Konsultacje polegają na indywidualnych spotkaniach z pracownikiem działu edukacji, podczas których wychowawcy zapoznają się z ekspozycją muzealną. Edukatorzy wskazują również możliwości wykorzystania prezentowanych eksponatów, służą wiedzą merytoryczną i pomagają w opracowaniu ścieżki tematycznej. Na stronie muzeum zamieszczono także materiały, które mogą ułatwić przygotowanie się do takiego zwiedzania.

Uczestnictwo w konsultacjach upoważnia nauczyciela prowadzącego lekcję muzealną do bezpłatnego wejścia do muzeum w celu jej przygotowania i przeprowadzenia.