Sieć na kulturę to komplementarny, cenny projekt skierowany do pracowników samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych, a także wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Koordynatorem projektu jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt polega na organizacji szkoleń oraz udostępnieniu materiałów edukacyjnych dla pracowników oraz przygotowaniu atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Siła tego projektu tkwi w jego prostocie! Każdy przyjęty do projektu pracownik samorządowej instytucji kultury bierze udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie składa się z dwóch etapów, kończy się uzyskaniem certyfikatu — i w swoim cyklu zawiera możliwość dalszego przekazywania wiedzy.

Etap pierwszy szkolenia to część teoretyczna obejmująca zajęcia stacjonarne lub zajęcia zdalne poprzedzone szkoleniem z narzędzi online. Etap drugi to część praktyczna, która polega na przeprowadzeniu — przy wsparciu trenerów — 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży. W ten sposób zyskują i pracownicy, i uczestnicy prowadzonych przez nich zajęć. Dodatkowo każdy szkolący się uczestnik otrzymuje pakiet odpowiednich materiałów, dostęp do platformy wymiany doświadczeń oraz niezbędny sprzęt.

W ramach szkolenia dostępnych jest do wyboru 8 ścieżek tematycznych:

  • Bezpieczne zachowania w sieci.
  • Dostępność zasobów cyfrowych online.
  • Dziennikarstwo online.
  • Edukacja online.
  • Kompetencje medialne.
  • Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie.
  • Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
  • Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.

Projekt w 100% dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).