Studenci, wiadomo, dokładnie liczą każdą złotówkę. Dlatego też wiele instytucji artystycznych w trosce o studencką kieszeń oferuje specjalne, organizowane w promocyjnej cenie wydarzenia dla tej grupy odbiorców.

Teatr Bagatela w Krakowie organizuje Premiery Studenckie. Na podstawie ważnej legitymacji można nabyć promocyjny bilet na wystawiany w tym cyklu spektakl, a po nim wziąć udział w spotkaniu i rozmowie z jego twórcami.

Z kolei Teatr Dramatyczny w Warszawie prowadzi program Teatr Przyjazny Studentom. Umożliwia on zakup biletów w promocyjnej cenie na dowolnie wybrane spektakle w miesiącu, z zastrzeżeniem, że teatr udostępnia z góry określoną liczbę promocyjnych biletów na danej scenie w danym miesiącu, np. 100 biletów na wybrane przedstawienie na Scenie im. Gustawa Holoubka czy do 30 biletów na spektakl na Małej Scenie. Obowiązuje limit: jeden bilet na jedną legitymację studencką.