Pracujwkulturze.nck.pl to portal prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Można w nim znaleźć między innymi szczegóły programu Praktykuj w kulturze, z którego mogą korzystać zarówno instytucje kultury, jak i studenci.

Umożliwia on studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie nowych członków do swoich zespołów.

Dla studiujących czas praktyk to zmierzenie się z nowymi zadaniami, weryfikacja własnych umiejętności czy choćby odpowiedź na takie pytanie: czy praca w kulturze to miejsce dla mnie? (cóż nie da się ukryć, że w kulturze mogą pracować tylko wybrańcy).

Na 2022 r. zaplanowano trzy nabory. Początek ostatniego z nich, jesienno-zimowego, to 11 października. Tryb realizacji praktyk wynika z bezpośrednich ustaleń między praktykantem a instytucją je oferującą. Może to być dowolna kombinacja godzin i dni realizacji praktyk (łącznie może to być od 160 do 320 godzin). Zgłoszenia przyjmowane są przez portal pracujwkulturze.nck.pl (zakładka Praktykuj w kulturze). Kandydaci, po kliknięciu przycisku Aplikuj pod wybraną przez siebie ofertą, uzupełniają swoje dane, a ich zgłoszenia trafiają bezpośrednio do instytucji oferującej dane praktyki.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji i organizacji, a następnie dla kandydatów. Kolejnym krokiem są rozmowy kwalifikacyjne, podczas których mogą zostać podjęte decyzje o współpracy. Instytucje mają obowiązek poinformowania NCK o wyniku rozmów, poprzez zaznaczenie właściwego przycisku przy danych kandydatów na profilu instytucji. Na zakończenie praktyk student lub absolwent otrzymuje list rekomendujący od instytucji lub organizacji, w której odbywał praktyki, oraz zaświadczenie od NCK o udziale w projekcie.

Poza tym dla praktykantów, którzy ukończyli praktyki, NCK oferuje specjalne bezpłatne szkolenie z autoprezentacji czy promocji instytucji kultury, które jest też doskonałą okazją do spotkania się z innymi uczestnikami projektu oraz z pracownikami NCK.