Dzięki pomysłowi zgłoszonemu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim lokalna biblioteka zyska dostępną dla wszystkich nową przestrzeń zachęcającą do spędzania w niej wolnego czasu czy do nauki oraz umożliwiającą prowadzenie nowych ciekawych zajęć.

W zmodernizowanym pomieszczeniu powstanie Strefa Aktywności Umysłu. Koncepcja zakłada stworzenie pracowni dla działaczy społecznych, miejsca spotkań dla środowiska przedszkolnego, szkolnego, studenckiego i senioralnego. W trakcie modernizacji biblioteki zaplanowano nową aranżację wnętrz tak, by stworzyć także możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników. Projekt ma poprawić dostępność do literatury, nauki, informacji.