Kilka lat temu Fundacja Powszechnego Czytania rozpoczęła akcję Książka na receptę. Recepta na sukces. Ma ona sprawić, by pracownicy medyczni (pediatrzy, neonatolodzy, położne, pielęgniarki) w czasie spotkań z pacjentami zalecali rodzicom codzienne, głośne czytanie dzieciom. Także biblioteki (i nie tylko one) mogą włączyć się w akcję, informując o niej i wspierając związane z nią działania.

Akcja wzorowana jest na mechanizmach sprawdzonych w Stanach Zjednoczonych. Ponad 30 lat temu pediatrzy z Boston Medical Center zaczęli przepisywać czytanie na receptach na leki. Po kilku latach wyniki rozwojowe dzieci pod taką opieką wzrosły ponad średnią. Tym samym udowodniono, że codzienne czytanie dzieciom przynosi wymierne efekty. Dla rodziców lekarz neonatolog, pediatra czy położna to autorytety. Ich zalecenia są skuteczniejsze niż inne formy przekonywania.

Polski organizator akcji dostarcza wybranym przychodniom plakaty informujące o akcji oraz papierowe recepty, na których lekarz pediatra zaleca codzienne czytanie. Materiały te można również pobrać ze strony Książka na receptę. Recepta na sukces.

Biblioteki mogą skorzystać z okazji, by z tematyką okołozdrowotną połączyć tematykę promocji czytelnictwa. Pomóc mogą w tym między innymi materiały uzasadniające (z medycznego punktu widzenia) korzyści z codziennego czytania dzieciom, dostępne na stronie akcji. To także ciekawy pomysł na nawiązanie współpracy z przychodniami zdrowia.

Książka na receptę. Recepta na sukces jest pierwszą akcją upowszechniania czytania pod patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, NFZ i we współpracy z Medycyną praktyczną.