Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przygotowało wystawę pt. Historia piernikarskiego rzemiosła, którą będzie można oglądać do 26 lutego 2023 r.

Rozwój silnych ośrodków rzemiosła piernikarskiego przebiegał od średniowiecza równolegle w kilku ośrodkach w Europie Środkowej, w tym także na Śląsku. To tam po raz pierwszy w Europie odnotowani są w dokumentach z 1293 r. piernikarze jako wykonujący pieprzne ciastka. Wystawa obejmuje ponad 700 lat (od XIII do XX w.) terenów Śląska, Górnych Łużyc i Polski. Towarzyszy jej wydanie katalogu kolekcji form piernikarskich ze zbiorów muzeum pt. Tradycje piernikarskie w Jeleniej Górze oraz cykl działań edukacyjnych i warsztatów promujących mało znane dziedzictwo kulturowe regionu — piernikarstwo i jego współczesną kontynuację.

Wystawa Historia piernikarskiego rzemiosła jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków MKiDN z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.