Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ma oryginalną ofertę skierowaną do wszystkich jego gości, którzy chcą pogłębić wiedzę o swojej rodzinie, poszukują żydowskich korzeni lub po prostu pragną odkrywać losy przodków.

Pracownikom muzeum można zlecić badania genealogiczne, i to w dodatku online, bez wychodzenia z domu. Rodzaj przeszukiwanej dokumentacji archiwalnej i źródeł bibliotecznych zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb. Oferowane są poszukiwania m.in. w dokumentacji przechowywanej na terenie dzisiejszej Polski, w cyfrowych bazach danych obejmujących archiwalia z terenów m.in. Ukrainy, Białorusi, Litwy; w dokumentacji dotyczącej imigrantów z dzisiejszych i dawnych ziem polskich; w źródłach bibliotecznych itd.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy muzeum je weryfikują, określają potrzeby i ustalają możliwość odnalezienia informacji. Przygotowują zakres proponowanych badań wraz z kosztorysem. Możliwe jest zamówienie zarówno całego pakietu usług, jak i pojedynczych godzin kwerend lub spotkań ze specjalistami (również online). Pierwszy etap poszukiwań realizowany jest pro bono. Osoby ocalałe podczas Zagłady oraz Sprawiedliwi wśród Narodów Świata mogą skorzystać z oferty bezpłatnie.