Solidarność Codziennie to jeden z obszarów działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. To w pewnym sensie i miejsce, i ludzie, i spotkania. Przestrzeń, w której pracownicy ECS towarzyszą, wspierają i rozwijają nowe działania społeczne małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych.

Solidarność Codziennie powstała z myślą zarówno o osobach i grupach zaczynających działać w obszarze społecznym, kulturalnym obywatelskim, jak i o osobach działających na rzecz praw człowieka, społeczności lokalnej, dialogu w różnorodności, aktywności obywatelskiej, dla których ważne są takie wartości, jak wolność i solidarność.

To miejsce codziennej pracy i organizacji wydarzeń, ale i przestrzeń spotkań przedstawicieli różnych środowisk. Znajdują się tam nie tylko biura i biurka dla organizacji pozarządowych, ale i skrzynki na listy, szafki na kluczyk, tablica ogłoszeń społecznych. Organizowane są tam także szkolenia, spotkania i warsztaty.