Cechą charakterystyczną Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest otwartość i partycypacja. To instytucja, która w niezwykły sposób realizuje w praktyce ideę zaangażowania lokalnej społeczności i z założenia zaciera granicę pomiędzy widzem a dziełem. Mieszkańcy Sulejówka zostali zaproszeni do współtworzenia tej instytucji jeszcze przed jej otwarciem.

Centralną część wystawy stałej tworzy Panorama — wizualno-dźwiękowa instalacja zainspirowana architekturą XIX-wiecznych panoram. Jej przestrzeń wypełnia kompozycja muzyczna i typograficzna panoramy Sulejówka, a wszystkie jej elementy stworzyli uczestnicy warsztatów twórczych.

Co więcej, w Sulejówku działa pierwsze w Polsce młodzieżowe ciało doradcze muzeum — Młodzieżowa Rada Muzeum Józefa Piłsudskiego. Powstała przy muzeum grupa inicjatywna ma realny wpływ na budowanie jego oferty. Ten innowacyjny projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych to rewelacyjny sposób na zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, a także wspaniała okazja i sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom młodych odbiorców w instytucjach kultury oraz umożliwić im tworzenie własnych projektów na podstawie zasobów muzeum. To dzięki takiej postawie muzeum staje się miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby młodzieży.