Kolejne biblioteki w Warszawie otwierają Punkty nauki zdalnej dla młodzieży z Ukrainy w celu kontynuacji zdalnej nauki w ukraińskim systemie edukacji.

Projekt ten finansuje UNICEF we współpracy z Biurem Kultury dla m.st. Warszawy.

Ukraińska młodzież może nieodpłatnie skorzystać z sal wyposażonych w sprzęt niezbędny do nauki, w tym w komputery z ukraińską klawiaturą. Zapewniony jest też dostęp do Internetu, drukarek, ksero, tabletów, słuchawek, mikrofonów i nie tylko.

Pierwszy punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji powstał w kwietniu ub.r. w warszawskim Pałacu Młodzieży. Stopniowo kolejne punkty uruchomiono nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale także w instytucjach kultury.

Obecnie w stolicy działa ich 49. Według szacunków — w Warszawie przebywa około 60 tys. uczniów z Ukrainy, z czego około 40 tys. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym kontynuuje naukę w ukraińskim systemie edukacyjnym, a około 16,8 tys. rozpoczęło od września 2022 r. naukę w miejskich placówkach oświatowych.