Klub Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku działa od października 2013 r. Zrzesza on nauczycieli historii, wspierając ich w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej.

Do klubu mogą przystąpić pedagodzy z całej Polski oraz ze szkół polonijnych ze wszystkich poziomów nauczania, którzy chcą nauczać historii w sposób ciekawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Celem klubu jest tworzenie środowiska otwartego na wymianę doświadczeń zawodowych. Jego członkowie regularnie spotykają się na kilkudniowych zjazdach, podczas których odbywają się warsztaty rozwijające kompetencje pedagogiczne. Spotkania uświetnione są uroczystą kolacją.

Członkostwo w Klubie Nauczyciela Historii jest bezpłatne, a jego członkowie mogą również ubiegać się o patronat honorowy muzeum nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami. Aby do dołączyć do klubu, należy zgłosić taką chęć na adres: klub@muzeumpilsudski.pl.