Innym bardzo ciekawym projektem dla nauczycieli jest Power Your Future przygotowany przez Toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród dzieci z terenów wiejskich, na temat roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.

Na stronie Młyn Wiedzy w zakładce poświęconej projektowi udostępnione są materiały edukacyjne, które mogą być wykorzystane podczas lekcji w szkole przy omawianiu tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

W ramach projektu pracownicy Młynu Wiedzy przygotowali 5 scenariuszy lekcji, bazę wiedzy, jak również 7 webinarów poświęconych tematyce OZE w formie spotkań z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy w przystępny sposób przedstawiają wybrane zagadnienia.

Nagrania te można wykorzystać jako wprowadzenie przy omawianiu danego tematu. Wszystkie materiały udostępnione są nieodpłatnie na licencji CC BY-NC-ND, co oznacza, że można je wykorzystać podczas lekcji, wydruki przekazać uczniom, a także udostępnić je np. na stronie internetowej — oczywiście z podaniem autora. Projekt sfinansowano z grantu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.